Archiveren

Bent u het moe om de leveringsbonnen en facturen in meervoud af te drukken en te klasseren in onoverzichtelijke mappen ? Bespaar u de ruimte en opzoekwerk door gebruik te maken van de module "Archiveren"!
De leveringsbonnen en/of facturen worden automatisch opgeslagen op CD-Rom, Zip-drive, ... alvorens ze effectief worden verwijderd. Achteraf kan u, indien nodig, op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier de gewenste leveringsbon en/of factuur opzoeken.
Download de gratis CutePDF-printerdriver.

terug naar de pagina met de modules