Open een nieuwe winkel ... zonder personeel !
Wist U dat het mogelijk is Prokas en Probak te koppelen met het internet ? Particulieren en bedrijven kunnen via hun computer bestellingen doorgeven, waarna Prokas ze automatisch verwerkt.
De voordelen voor de klanten zijn:
- Snellere bediening: niet meer aanschuiven (de bestelling staat klaar).
- Zekerheid dat wat men besteld heeft, men ook zal krijgen!
Uw voordelen:
- Een nog betere dienstverlening.
- Méér klantenbinding.
- Grotere zekerheid: minder variabele verkoop, méér verzekerde verkoop.
- Geen fouten of misverstanden meer bij het noteren van de bestellingen.
- Tijdsbesparingen door het automatisch inlezen van de bestellingen.
Ontdek zelf hoe eenvoudig het is om bestellingen te plaatsen! Surf eens naar www.e-bakker.be en log in met de gebruikersnaam demoklant en paswoord demoklant (paswoord is hoofdlettergevoelig!). Geef gerust een seintje mocht u vragen hebben of een demo ter plaatse wensen.
De praktijk ... Surf eens naar www.stefan.be of www.bb-rudi.be om te zien hoe uw collega’s deze dienst aanbieden aan hun klanten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het ondernemingsnummer
Zoals u waarschijnlijk al vernomen hebt, werden op 1 juli 2003 de handelsregisters (georganiseerd per arrondissement) afgeschaft en vervangen door één (federaal) rechtspersonenregister dat alle gegevens opgenomen in de nieuwe kruispuntbank van ondernemingen verzamelt. Vanaf 1 januari 2005 is het verboden om nog langer gebruik te maken van het oude handelsregisternummer. Vanaf die datum moeten op alle documenten (akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, ...) uitgaande van de vennootschap de hierna volgende vermeldingen staan.
Voorbeeld voor vennootschappen die btw-plichtig zijn:
BTW BE 0123.456.789
RPR Gent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------