Aankoop, tracering en kostprijs
voor de brood- en banketbakkerij

Traceerbaarheid
Traceren is de mogelijkheid om een product achteraf, op een willekeurig tijdstip en in gelijk welk stadium van de productie, verwerking en/of distributie in twee richtingen terug te vinden en te volgen op basis van vastgelegde informatie. Met onze software Protrac kunt u die informatie op een eenvoudige manier vastleggen en terug opzoeken.
Op het moment van de aankoop registreert u de identificatiecode (palletnummer, lotnummer, serienummer, ...). Deze code wordt door het hele traject meegenomen: aankoop, transport, opslag, productie en verkoop.
Geen ingewikkelde en tijdrovende manipulaties! Geen nodeloze creatie van artikels! Geen logge databank! Geen overbelasting van uw administratie!
In geval van een “recall” is het traject dan ook gemakkelijk te traceren vanuit verschillende invalshoeken: klant, leverancier, transporteur, productie.
Aankoopbeheer
Per artikel worden de aankoopprijzen en voorwaarden per leverancier gekoppeld. Op basis hiervan kunt u een prijsaanvraag of een aankoopbon opstellen. Nadien volgt u de aankoop op via ontvangstbonnen en de uiteindelijke aankoopfactuur. De relatie tussen de verschillende documenten wordt bijgehouden.
Bij het berekenen van de verkoopprijs wordt er rekening gehouden met:
Prijsaanvragen
Automatisch faxen of e-mailen prijsaanvraag naar leveranciers welke de nodige producten kunnen leveren.
Aankoopopdrachten
De aankoopopdrachten gelden als voorbereiding op het aanmaken van de aankoopbonnen. Het toewijzen van de leverancier is hier niet noodzakelijk.
Aankoopbonnen
De aankoopopdrachten kunnen automatisch worden verwerkt tot aankoopbonnen. Elk van de aankoopbonnen kan worden afgedrukt, geëmaild of gefaxd naar de respectievelijke leveranciers.
Ontvangstbonnen
Per aankoopbon kunnen één of meerdere ontvangstbonnen worden gekoppeld. Het zijn enkel de aankoopbonnen waarvoor er backorders aanwezig zijn welke in aanmerking worden genomen om te koppelen met een ontvangstbon. Ontvangstbonnen worden automatisch verwerkt in het voorraadbeheer.
Aankoopfacturen
Ontvangstbonnen worden automatisch verwerkt tot aankoopfacturen. Van zodra de aankoopfacturen definitief zijn kunnen deze naar de boekhouding worden geëxporteerd. Tijdens het exporteren van de aankoopfacturen naar de boekhouding worden tevens de voorwaarden en aankoopprijzen van de artikels bij de betreffende leveranciers bijgewerkt.
Kostprijsberekening
Het berekenen van verantwoorde verkoopprijzen geldt als één van de belangrijkste taken in de moderne brood- en banketbakkerij. Met behulp van deze module kan voor elk afgewerkt product een juiste verkoopprijs worden berekend.
Bij het berekenen van de verkoopprijs wordt er rekening gehouden met:
- De kostprijs van de grondstoffen en halffabrikaten
- De kostprijs van de productielonen
- De productiekosten
- De verkoopskosten
- De beheerskosten
- De belastbare winst
- Btw
Het simuleren van grondstofprijzen en productielonen behoren tot de mogelijkheden.