Interne mail
Het doel van de module interne mail is het bevorderen en optimaliseren van de interne communicatie tussen enerzijds het administratief personeel en anderzijds het uitvoerend personeel.
Dagelijks kunnen berichten worden afgedrukt, geadresseerd aan de juiste werknemer of groep van werknemers.
Berichten kan men koppelen aan een afdrukperiode (vaste berichten) of een bestelbon (bericht welke betrekking heeft op een bestelling).
Voorbeeld

terug naar de pagina met de modules