Retours

Teneinde inzicht en controle te verkrijgen m.b.t. het aantal teruggenomen producten, kan met het gebruik van deze module de terugnames worden ingegeven om vervolgens een controlelijst af te drukken (of op te vragen) van een leveringsperiode met het berekend percentage terugnames per klant en per artikel.
Voorbeeld retourlijst

terug naar de pagina met de modules