Facturatie
Leveringen kunnen apart en/of gegroepeerd worden gefactureerd.
De facturatieperiode (vb. wekelijks, maandelijks, ...) kan per klant worden ingesteld.
Als service naar de klanten kunnen overzichtslijsten tesamen met de facturen worden opgestuurd zodat de klanten hun (gegroepeerde) factuur perfect kunnen controleren.
Voorbeeld factuur

terug naar de pagina met de modules