Bestellingen: duidelijk en doeltreffend
We onderscheiden twee verschillende bestelsystemen.
1. Bestelsysteem “Rasters”
Het beheer van de bestellingen is het hart van Probak. U heeft de mogelijkheid de verkoopartikels per artikelgroep te groeperen en in te delen. U beslist zelf waar elk verkoopartikel moet worden geplaatst in het bestelscherm.
Tijdens de ingave van de bestellingen worden de verkoopartikels voorgesteld per artikelgroep rekening houdend met de door u opgelegde groepering en indeling.
De bestellingen kunnen dagelijks worden ingegeven op basis van vorige week, vorige levering of een vast patroon. Bijgevolg hoeft u enkel de hoeveelheden aan te passen waar nodig. De bestellingen kunnen niet alleen worden ingegeven voor levering daags nadien, maar ook voor levering volgende week, volgende maand ...
Voorbeeld bestelsysteem Rasters
2. Bestelsysteem “Traditioneel”
In tegenstelling tot het bestelsysteem met de rasters - waarbij ALLE producten per artikelgroep worden voorgesteld - worden bij het traditionele bestelsysteem enkel de producten ingegeven welke door de klant zijn besteld. De mogelijkheid is echter aanwezig om een traditioneel bestelformulier - à la carte - per klant samen te stellen. Op het moment van de bestelingave zal dit bestelformulier worden voorgesteld waarna enkel nog de aantallen moeten worden ingevuld. De volgorde waarin de artikels op het bestelformulier verschijnen kan volledig vrij worden bepaald.
Voorbeeld bestelsysteem Traditioneel

terug naar de pagina met de modules